Site icon Oğuzcan Genç

LINQ (Language Integrated Query) Nedir ?

Linq Nedir ?

Linq Nedir ?

Linq Nedir ? Linq C# 3.0 ile hayatımıza giriş yapmıştır. Farklı veri kaynaklarından sorgulama yapabilmemize imkan sağlar.

LINQ Nedir ?

Linq nedir ? Linq (Language integrated query) yani dile entegre edilmiş sorgu olarak türkçe’ye çevirebiliriz. Linq C# ve VB.NET programlama dilleri ile farklı kaynaklardaki veriler üzerinde CRUD işlemleri yapılmasını sağlar. Böylelikle veri tabanı uyumsuzluklarını ortadan kaldırarak tek bir sorgu arayüzü elde edilmiş olur.

SQL İle LINQ Farkları Nelerdir ?

Örnek olarak SQL dili, veritabanından veriyi almak, kaydetmek vb. işlemlerde kullanılmak üzere yapılandırılmış bir sorgu dilidir. Linq ise koleksiyonlar, ADO.NET Data Set, XML, Web Servisler, MS SQL Server, Entity Framework ve diğer veritabanı ve ORM teknolojileri kullanılarak veriler üzerinden CRUD işlemleri yapmak için C# ve VB.NET dilleri için oluşturulmuş bir sorgu sözdizimidir.

LINQ Mimarisi

C# nesne yönelimli bir programlama dili olduğu için ve Linq sorguları da geriye bir nesne döndürdüğünden nesne dönüşümü maliyetlerinden geliştiricileri kurtararak üretkenliğin artırılmasını sağlar. Böylelikle nesne dönüşümleri konusunda bir avantaj sağlar.

LINQ Sözdizimleri Nelerdir ?

Linq yapısında iki çeşit sorgu sözdizimi vardır bunlar;

Bu sözdizimlerine ait basit bir C# kodu yazdım. Bu kodda bir sayılar dizisi oluşturup bu dizi içerisinde 3’den küçük olan sayıları linq sorgusu ile filtreleyip ekrana bastım.

Sorgu sözdizimine bakıldığında SQL sözdizimine benzer bir yapıda olduğunu görebiliyoruz metod sözdizimi ise sorgu sözdizimine nazaran daha da anlaşılır. Ama dikkat edilmesi gereken nokta kodu derlediğimizde metod sözdizimi otomatik olarak sorgu sözdizimi şeklinde derlenir. Metod sözdiziminin asıl avantajı Select, Where, GroupBy, Join, Max gibi sorgu metodlarını içinde barındırmasıdır. Bu sayede sorgu sözdiziminde uzun bir sorgu kodu yazmaktan bizi alıkoyarak daha az kod satırı ile bizi kurtarır.

Bu yazımda LINQ nedir bundan bahsetmiş oldum sürçü lisan ettiysek affola 🙂 . Sorularınızı ve önerilerinizi yorum kısmından yada info@oguzcangenc.com.tr mail adresinden bana iletisrseniz memnun olurum sorularınıza ve önerilerinizi bekliyor olacağım sağlıkcakla kalın. İyi çalışmalar.

Kaynakça

Exit mobile version