Site icon Oğuzcan Genç

LINQ Query Syntax (Sorgu Sözdizimi)

Linq Nedir ?

Linq Nedir ?

Merhaba ilk yazımda LINQ nedir buna değinmiştim. Bu yazımda ise LINQ query syntax (sorgu sözdizimi) konusuna değiniyor olacağız.

Eğer önceki LINQ (Language Integrated Query) Nedir ? adlı makalemi okumadıysan buraya tıklayarak ilgili makaleyi okuyabilirsin.

LINQ query syntax SQL sorgularına benzer olduğunu ilk yazımda bahsetmiştim ve ilgili bir kod örneğinde göstermiştim. Örneklere geçmeden önce LINQ query syntax yapısını görsel olarak tanıyalım.

LINQ Query Syntax Yapısı

Bu yapıyı kısaca açıklamaya çalışalım. Buradaki result ifadesi sorgu sonucunu tutan bir var tipinde bir değişkendir yani sonuç bilgisi bu değişkende tutulur.

from ise products koleksiyonundaki ilgili item’ı p adındaki aralık değişkenine referans eder. Yani sorguyu çalıştırdığımızda p değişkenine products koleksiyonundaki ilk index değerine sahip olan veri atanır.

where ise bir sorgu operatörüdür bir koşul belirtir p.Contains ise p değişkeninde olan verinin içinde “Konsol” kelimesi var mı diye kontrol eder.

Son adımda select sorgu ifadesi ise adı üstünde seçme işlemi uygular yani p değişkenini seçer ve bu sonuç result değişkenine atanır.

Evet LINQ query syntax yapısını kısaca incelemiş olduk. LINQ query syntax’ının SQL syntax’ına çok benzer olduğunu zaten SQL ile ilgilenenler farketmişlerdir. Bu bilgilerden sonra sorgular üzerinden kod örneklerine geçelim.

İlgili Kelimeye Göre Filtreleme

Kullanıcı tarafından tanımlanan string tipindeki bir değerin ilgili koleksiyonun elemanlarının içinde olup olmadığını kontrol ederek eşleşen kayıtları ekrana basan kod örneği.

Contains Metodu

Ekran Çıktısı

İlgili Karaktere Göre Başlayan Elemanları Filtreleme

Kullanıcı tarafından tanımlanan string tipindeki bir değerin ilgili koleksiyonun içindeki elemanın başlangıç karakterleriyle eşleşip eşlenmediğini kontrol ederek, eşleşen elemanları ekrana basan kod örneği

StartsWith Metodu

Ekran Çıktısı

Evet örnek kod örneklerinden sonra LINQ Query Syntax nedir konulu yazımın da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Olumlu yada olumsuz öneri ve sorularınızı yorum kısmından bana iletebilirsiniz. Diğer yazımızda LINQ Methods Syntax ile ilgili konuşuyor olacağız. Görüşmek üzere 🙂

Kaynakça

LINQ Query Syntax (tutorialsteacher.com)

Exit mobile version